Προσωπικό - Staff


Επιστημονική κατάρτηση προσωπικού

Παχάκη- Χαριτάκη Ειρήνη

 • Υπεύθυνη του Εργαστηρίου απο το 1986
 • Μικροβιολόγος στην Αιμοδοσία του Βενιζέλειου Νοσοκομείο Ηρακλείου
 • Ειδικότητα Μικροβιολογίας στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών
 • Υπηρεσία υπαίθρου στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου
 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς»

Χαριτάκη Γεωργία

 • Ιατρός Βιοπαθολόγος στο Εργαστήριο απο το 2013
 • Μεταπτυχιακή Εργασία με θέμα την Επιδημιολογία, Μικροβιολογία και έκβαση Βακτηριαιμιών με έναρξη στην Κοινότητα
 • Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Τομέα Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
 • Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Λίαν Καλώς»

Κοκοβάκη- Στουπάκη Ειρήνη

 • Παρασκευάστρια στο Εργαστήριο απο το 1992


Scientific staff training

  Pachaki-Charitaki Irini

• Medical Biopathologist, responsible of the  Lab since 1986
• Microbiology specialty at the Athens General Hospital
• Medical School of the University of Athens with degree "Very Good"

Charitaki Georgia

• Medical Biopathologist in the Lab since 2013
• Master in Public Health and Health Services Management of the Preventive Medicine Department of the University of Crete
• Specialty of Medical Biopathology (Microbiology) at the University General Hospital of Heraklion
• Medical School of the University of Thessaloniki,  degree "Very Good"

Kokovaki - Stupaki Irini
• Assistant in the Laboratory since 1992