Εξοπλισμός

bioMérieux Vidas PC
Αυτόματος ορμονολογικός, ανοσολογικός αναλυτής


Roche Cobas Integra 400 plus
Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής


bioMérieux Vitek 2
Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων και αντιβιογράμματος


bioMérieux Option 2 plus
Ημιαυτόματος αναλυτής παραγόντων πήξεως


Beckman Coulter ACT-5 diff
Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής