Εξοπλισμός - Equipment

bioMérieux Vidas PC
Αυτόματος ορμονολογικός, ανοσολογικός αναλυτής


Roche Cobas Integra 400 plus
Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής


bioMérieux Vitek 2
Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων και αντιβιογράμματος


bioMérieux Option 2 plus
Ημιαυτόματος αναλυτής παραγόντων πήξεως


Beckman Coulter ACT-5 diff
Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής

Urilyzer 100
Αναλυτής ούρων

Easylyte
Αναλυτής ηλεκτρολυτών  

Zeiss PrimoStar
Μικροσκόπιο  Αντιθέτου Φάσεως 


Εφαρμογή συστήματος αυτόματης ανάγνωσης εντολών και μεταφοράς αποτελεσμάτων με barcode για την αποφυγή λαθών αντιγραφής και την τήρηση αρχείου αποτελεσμάτων SLIS Infomed

Equipment


  • Automatic hematology analyzer Beckman Coulter ACT-5 diff 
  • Automatic biochemical analyzer Roche Cobas Integra 400 plus 
  • Automatic hormone-immunological analyzer BioMerieux-Vidas PC 
  • Automatic microbial and antibiotic identification system BioMerieux Vitek 2 
  • Option 2 Plus Coagulation Analyzer 
  • Urilyzer 100 urine analyzer 
  • Easylite electrolyte analyzer 
  • Zeiss PrimoStar Phase Contrast Microscope 
  • Implementing an automatic read command system and transferring results with a barcode to prevent copy errors and maintain backup and history of the results, SLIS Infomed Quality Control